Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o wszczęciu postępowania w przedmiocie ustalenia odszkodowania za udział wielkości 1/6 części w prawie własności nieruchomości - obręb Świerczyna, działki : nr 162/1, nr 429/1 i nr 400/1 oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie Święciechowa.

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Gronówko, gmina Lipno, oznaczonej na arkuszu mapy 1 działkami ewidencyjnymi nr: 117/71 o pow.0,0050 ha, 117/72 o pow. 0,1387 ha, 117/73 o pow. 0,1093 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie przypomina, że wizyta w urzędzie jest możliwa tylko po wcześniejszej jej rezerwacji.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie ze składek tych firm, których nadpłaty lub wpłaty zostały zaliczone na poczet składek podlegających zwolnieniu. Przepisy w tej sprawie, wejdą w życie 20 września. Z nowych przepisów skorzysta nawet 800 tys. firm.

W środę 12 sierpnia br. w godz. 10 – 13 ekspert Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie Wielkopolskim odpowiadać będzie telefonicznie na pytania związane z bonem turystycznym.

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość, której stan prawny jest nieuregulowany - dz. 782/1, obręb Grotniki, przejętą przez Gminę Włoszakowice celem realizacji inwestycji pn. Budowa ulicy Krętej w Grotnikach.

Obwieszczenie Starosty Leszczyńskiego o wydaniu decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa ulicy Myśliwskiej we Włoszakowicach – etap II w zakresie budowy pętli autobusowej z miejscami parkingowymi i odwodnieniem powierzchniowym”.

Ogłoszenie

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Leszczyńskiego w sprawie udzielenia dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość: dz. nr 779/1 i nr 779/2, obręb Grotniki, której stan prawny jest nieuregulowany, przejętą przez Gminę Włoszakowice dla celów realizacji inwestycji pn. "Budowa ulicy Krętej w Grotnikach".

Starostwo Powiatowe w Lesznie

Starostwo Powiatowe w Lesznie w piątek 14 sierpnia br. będzie nieczynne.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu w czwartek 16 lipca  br. burz z możliwym gradem.