slid

W związku z wystąpieniem ogniska ASF i ustanowieniu nowych zasięgów obszarów związanych z ASF na terenie powiatu leszczyńskiego, Samorząd Powiatu Leszczyńskiego zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego o podjęcie działań, które przyczynią się do wyznaczenia zakładów ubojowych zainteresowanych skupem i ubojem trzody chlewnej ze strefy czerwonej i niebieskiej, co pozwoli znacznie zmniejszyć straty producentów trzody.

Odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Logo strony