slid

SOSW Rydzyna stawia na praktyczną naukę zawodu

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rydzynie kończy w tym roku dofinansowany z budżetu Unii Europejskiej - projekt „Mój zawód - mój wybór”, służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych uczniów.

Na trzyletni projekt „Mój zawód - mój wybór” SOSW Rydzyna otrzymał ok. 520 tys. zł dotacji z unijnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych uczniów SOSW Rydzyna poprzez doposażenie pracowni i warsztatów w ośrodku oraz zorganizowanie staży zawodowych u pracodawców. Dzięki temu uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mieli lepszy start na rynku pracy.

SOSW współpracuje z lokalnymi firmami, w których uczniowie odbywają praktyki - spółką Euroline z Leszna (w zawodzie krawiec), Miejskim Zakładem Zieleni w Lesznie (ogrodnik), Zamkiem SIMP w Rydzynie (technik turystyki wiejskiej i kucharz) i spółką Lespin w Lesznie (krawiec i ogrodnik).

W ramach projektu „Mój zawód – mój wybór” SOSW organizuje także dla uczniów kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe. Obecnie placówka z Rydzyny szuka chętne firmy do organizacji kursów: prawa jazdy kategorii B i T, florystyki i bukieciarstwa, obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych, carvingu. Termin składania ofert mija 18 września br.

Zapytanie ofertowe

Logo strony