slid

Przebudowa drogi Gołanice - Jezierzyce Kościelne

Droga powiatowa z Gołanic do Jezierzyc Kościelnych została zamknięta na czas prowadzonej przebudowy. Kierowcy tymczasowo korzystają z objazdów.     

Przebudową objętych jest 4,2 km drogi od Gołanic (skrzyżowanie z drogą powiatową w kierunku Krzycka Małego) do Jezierzyc Kościelnych (skrzyżowanie z drogą powiatową w kierunku Zbarzewa). Jezdnia poszerzona zostanie do sześciu metrów, przebudowane będzie odwodnienie drogowe i wyprofilowane rowy. Dla poprawy bezpieczeństwa wykonane zostanie oznakowanie poziome oraz pionowe, oświetlenie solarne przejścia dla pieszych, oznakowania aktywne przejść dla pieszych i montaż radaru informującego o prędkości ruchu pojazdów.

Od 14 września br. ruch na drodze Gołanice – Jezierzyce Kościelne został zamknięty. W miejscowości tej trwają końcowe prace przy budowie krawężników, ścieku przykrawężnikowego oraz zjazdów na posesje. Prace wykonywane są po lewej stronie jezdni jadąc od Leszna, bo po prawej w ub.r. wybudowany został ciąg pieszo – rowerowy oraz ułożone krawężniki i odwodnienie.

Zamknięcie ruchu pojazdów umożliwiło spółce Drogbud Gostyń rozpoczęcie frezowania nawierzchni drogi pod wykonanie wzmocnień krawędzi jezdni oraz nowe warstwy asfaltu.

Koszt inwestycji, której zakończenie ma nastąpić do 30 listopada br., to 3.152.836 zł. Połowę tej kwoty stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a 250 tys. zł przekaże gmina Włoszakowice.

 

Logo strony