slid

Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa wpisało mogiłę powstańca listopadowego Piotra Stajewskiego z Oporowa w gminie Krzemieniewo do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Wniosek w tej sprawie złożył starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak.

Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej prowadzi ewidencję grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Pierwszym w powiecie leszczyńskim grobem na tej liście została mogiła Piotra Stajewskiego, pochowanego w 1889 r. na cmentarzu parafialnym w Oporowie. Kamień nagrobny bez napisu i oparty o niego połamany i zardzewiały z trudnymi do odczytania napisami krzyż odkrył starosta Jarosław Wawrzyniak. Jego kwerenda archiwalna doprowadziła do uzyskania informacji o losach zmarłego. Był powstańcem listopadowym, który w wieku 18 lat walczył w 1831 r. w powstaniu listopadowym w 3 pułku strzelców na Woli w Warszawie oraz w Modlinie. Po powstaniu zamieszkał w Oporowie, gdzie był leśniczym w dobrach Morawskich.

Na wniosek starosty leszczyńskiego mogiła Piotra Stajewskiego została wpisana do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Zachowanych do dziś grobów powstańców listopadowych w Wielkopolsce jest niewiele. Według różnych szacunków w powstaniu walczyło 3 – 4 tys. ochotników z Wielkopolski.

Logo strony