slid

Przypominamy, że tylko do 15 stycznia br. można składać oferty w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim w 2021 r.

Ogłoszenie

Logo strony