slid

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rydzynie

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pro-Activ w Rydzynie – jedyną tego typu placówkę rehabilitacyjną w powiecie leszczyńskim – od lat wspiera samorząd powiatu leszczyńskiego.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w zabytkowych oficynach zamkowych w Rydzynie działają od 1999 r., a od 2007 r. prowadzi je Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej Pro-Activ z Rydzyny. W zajęciach uczestniczą 33 osoby niepełnosprawne, z których 18 to mieszkańcy powiatu leszczyńskiego.

Program terapeutyczny jest realizowany w sześciu pracowniach – kulinarnej, plastycznej, krawiecko – dziewiarskiej, tkackiej, komputerowej i stolarskiej. Terapia odbywa się w zespołach pięcioosobowych, każdy z nich oprócz programu określonego dla danej pracowni, posiada też indywidualnie opracowany dla każdej osoby. Uczestnicy WTZ korzystają również z pomocy rehabilitantki, pielęgniarki, psychologa i doradcy zawodowego.

Zajęcia odwracają uwagę od schorzenia, usuwają lęki, zapobiegają „nudzie” dnia codziennego i tym samym czynią życie osób niepełnosprawnych bardziej znośnym. Praca jako środek leczniczy działa uspokajająco i zmusza do skierowania uwagi i myślenia o konkretnej czynności. Ta forma terapii wpływa pozytywnie na samoocenę oraz poczucie własnej wartości, a także przynosi znaczne efekty w aspekcie rozwoju emocjonalno – motywacyjnego oraz społecznego.

Na działalność WTZ w Rydzynie w 2020 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał 676 tys. zł – na 90 proc. kosztów funkcjonowania. Pozostałe wydatki sfinansowały powiaty, których mieszkańcy uczestniczą w rehabilitacji.

Logo strony