slid

Stopa bezrobocia w powiecie leszczyńskim na koniec marca 2021 r. wynosiła 2,9 proc. – tyle samo, ile na koniec 2020 r.

Od 2013 r. stopa bezrobocia w powiecie leszczyńskim sukcesywnie spadała. Wynosiła wówczas 10 proc., a w grudniu 2019 r. - 2,5 proc. W 2020 r. rynek pracy odczuł skutki pandemii koronawirusa – wielu pracowników straciło zatrudnienie, część jednoosobowych firm zostało zlikwidowanych. Przez kilka miesięcy ub.r. bezrobocie wzrosło do 3,5 proc., by na koniec 2020 r. osiągnąć poziom 2,9 proc.

Na koniec marca br. stopa bezrobocia w powiecie leszczyńskim wynosiła 2,9 proc., dokładnie tyle samo, ile rok wcześniej. Wskaźnik dla Wielkopolski wynosi 3,9 proc. a dla kraju 6,4 proc.

Na koniec marca br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie leszczyńskim wynosiła 725 osób, w tym 452 kobiety.

Logo strony