slid

Droga w Krzemieniewie zamknięta na czas układania asfaltu

Od 4 maja br. droga powiatowa – ul. Dworcowa w Krzemieniewie – została wyłączona z ruchu na minimum tydzień. W tym czasie będzie układana nawierzchnia asfaltowa na części przebudowywanej drogi.

Przebudowa ul. Dworcowej w Krzemieniewie o długości ok. 1,9 km, w tym przebudowa fragmentu chodnika oraz przebudowa części chodnika na ciąg pieszo – rowerowy weszły w decydującą fazę. Spółka Drogbud Gostyń rozpoczyna prace bitumiczne i w celu ich sprawnego wykonania konieczne jest wyłączenie drogi z ruchu.  

W związku z tym na czas układania nawierzchni droga powiatowa na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w Krzemieniewie została od 4 maja br. wyłączona z ruchu. W tym czasie na części przebudowywanego odcinka ułożone zostaną dwie warstwy asfaltu.  

Na czas zamknięcia drogi dla ruchu zalecany objazd przez Garzyn i Drobnin.

Inwestycja będzie kosztować 3.147.500 zł, z czego połowę kosztów pokryje dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 600 tys. zł przekaże gmina Krzemieniewo, a reszta pochodzić będzie z budżetu powiatu leszczyńskiego.

UE PROW 2014 2020 Krzemieniewo

Logo strony