slid

Siedziba Starostwa Powiatowego w Lesznie

Realizując obowiązek wynikający z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym, 19 maja br. Zarząd Powiatu Leszczyńskiego podjął uchwałę o przedłożeniu Radzie Powiatu Leszczyńskiego „Raportu o stanie Powiatu Leszczyńskiego w 2020 roku”.

Debata nad dokumentem odbędzie się 24 czerwca br., podczas XXXVIII sesji Rady Powiatu Leszczyńskiego, której rozpoczęcie zaplanowano na godz. 12:00 (sala sesyjna Starostwa Powiatowego w Lesznie). Mając na względzie fakt, że w debacie nad raportem o stanie powiatu mogą wziąć udział mieszkańcy Powiatu Leszczyńskiego, osoby zainteresowane zabraniem głosu w debacie winny złożyć do Przewodniczącego Rady Powiatu Leszczyńskiego Jana Szkudlarczyka pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Powiatu Leszczyńskiego zgłoszenia.

Zgłoszenia mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego, do udziału w debacie nad raportem o stanie powiatu, przyjmowane będą do 22 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Lesznie (pl. Kościuszki 4B, 64-100 Leszno), w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki od godz. 8:00 do 16:00, a od wtorku do piątku – od godz. 7:00 do 15:00.

Raport o stanie Powiatu Leszczyńskiego w 2020 roku

Logo strony