slid

Zaprzysiężenie członków młodzieżowych drużyn pożarniczych na obozie w Brennie

W Brennie w gminie Wijewo odbywa się obóz szkoleniowy dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z powiatu leszczyńskiego. Jego organizacja została sfinansowana z budżetu powiatu.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brennie od 27 lat organizuje obozy szkoleniowe dla młodych strażaków ochotników. W kilkunastodniowym obozie w Brennie uczestniczy ok. 60 członków młodzieżowych drużyn pożarniczych z powiatu leszczyńskiego. Młodzieżowe drużyny pożarnicze powoływane są dla szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do późniejszej służby w ochotniczych strażach pożarnych.

W tym czasie młodzież zapozna się z funkcjonowaniem i organizacją drużyn młodzieżowych, uczestniczy w szkoleniu z zakresu ratownictwa wodnego, medycznego oraz ratowniczo – gaśniczego, co pomoże w rozwoju ich umiejętności oraz wzmocni wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Czas wolny przeznaczony jest na wycieczki i imprezy integracyjne.

Młodych ochotników w Brennie odwiedził starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak i wicestarosta Maciej Wiśniewski, którzy uczestniczyli w uroczystości ślubowania na członka młodzieżowej drużyny pożarniczej.

Facebook Powiat 2

Logo strony