slid

20-lecie Zespołu Śpiewaczego "Razem Raźniej" w Święciechowie

Zespół Śpiewaczy „Razem Raźniej” z Długich Starych w gminie Święciechowa obchodził swe 20-lecie. W uroczystości jubileuszowej uczestniczył wicestarosta leszczyński Maciej Wiśniewski.

Zespół powstał w styczniu 2001 r. Założycielem i prezesem do dziś jest Stefania Gajewska, a instruktorem i kierownikiem artystycznym - Czesław Konieczny.

Zespól obecnie liczy ok. 20 osób. Na repertuar składają  się  piosenki biesiadne, okolicznościowe, ludowe, a także religijne. „Razem Raźniej" uczestniczy w corocznych przeglądach i festiwalach o zasięgu gminnym, powiatowym i regionalnym. Koncertował również w niemieckim Grosshabersdorf – partnerskiej gminie dla samorządu Święciechowy.

Swój jubileusz w sali w Święciechowie zespół „Razem Raźniej” uczcił okolicznościowym koncertem. Wśród składających życzenia w imieniu samorządu powiatu leszczyńskiego był wicestarosta Maciej Wiśniewski.   

Logo strony