slid

Spotkanie w Krobi poświęcone ASF

W Krobi odbyło się spotkanie samorządowców i rolników regionu leszczyńskiego poświęcone planom wsparcia dla producentów trzody chlewnej, których gospodarstwa znalazły się na terenie obszarów objętych ograniczeniami w związku z wykryciem afrykańskiego pomoru świń ASF.

Na zaproszenie wicemarszałka województwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego i burmistrza Miasta i Gminy Krobia Łukasza Kubiaka w spotkaniu uczestniczyli samorządowcy z powiatów gostyńskiego, leszczyńskiego i rawickiego oraz przedstawiciele samorządu rolniczego, służb weterynaryjnych i podmiotów zajmujących się skupem trzody chlewnej.

Rolnicy obecni na spotkaniu narzekali na utrudnienia związane z pojawieniem się kolejnych ognisk ASF, co może doprowadzić do likwidacji ich hodowli. Obecność stref i ograniczeń w produkcji oraz obrocie trzody chlewnej, a w konsekwencji niskie ceny skupu żywca doprowadziły do olbrzymich strat producentów, dlatego niektórzy nawet musieli zrezygnować z działalności. Cały czas jednak  istnieje zagrożenie roznoszenia wirusa, głównie przez nieuregulowaną populację dzików.

- Podczas spotkania w Krobi ustalono, że samorządowcy po raz kolejny wystąpią do ministra rolnictwa o podjęcie stosownych działań mających na celu wyłonienie dodatkowych podmiotów, które będą miały możliwość kupowania zwierząt ze strefy czerwonej. Liczba takich podmiotów jest zbyt mała, przez co dyktują one niskie ceny skupu. Ponieważ to Komisja Europejska ustala obszary objęte restrykcjami, samorząd Wielkopolski będzie wnioskował do organów unijnych, aby w przypadku wystąpienia ogniska ASF wyznaczano mniejsze niż obecnie obszary i skracano czas obowiązywania ograniczeń w poszczególnych strefach – informuje obecny na spotkaniu w Krobi Janusz Perski, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Transportu Starostwa Powiatowego w Lesznie.

Facebook Powiat 1

Logo strony