slid

Plakat obrazujący tekst

Rusza nabór wniosków o wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla mieszkańców powiatu leszczyńskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie informuje, że od 17 stycznia 2022 r. można składać wnioski na zadania algorytmowe dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2022, tj.:

  • dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
  • dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych
  • dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wzory wniosków są tożsame z wnioskami składanymi w tegorocznym elektronicznym naborze poprzez System Obsługi Wsparcia SOW www.sow.pfron.org.pl

Zachęcamy do składania wniosków online za pośrednictwem systemu SOW, dostępnego całodobowo.  

Szczegółowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie - tel. 65 5296831

Dokumenty

Logo strony