slid

Geoportal powiatu leszczyńskiego

W 2022 r. zakończone zostanie tworzenie numerycznej mapy zasadniczej dla całego obszaru powiatu leszczyńskiego, tj. dla 96 obrębów ewidencyjnych. Obecnie obejmuje ona 79 obrębów.

Powiat leszczyński od lat należy do czołówki wielkopolskich samorządów w zakresie zaawansowania cyfryzacji zasobów geodezyjnych. Od 2012 r. trwa informatyzacja zasobu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lesznie. Dotychczas w pełni wykonano modernizacje ewidencji gruntów i budynków dla trzech gmin: Krzemieniewo, Osieczna i Lipno, w części obrębów w gminie Święciechowa.

Po wykonanych w 2021 r. pracach powiat posiada obecnie numeryczną mapę zasadniczą na 79 obrębach, co stanowi 82 proc. wszystkich obrębów. W 2022 r. planowane jest przetworzenie mapy zasadniczej do formy numerycznej na czterech obrębach w gminie Włoszakowice: Boszkowo, Charbielin, Dłużyna i Skarżyń oraz pięciu obrębach gminy Wijewo: Brenno, Miastko, Potrzebowo, Radomyśl i Wijewo. Wykonana zostanie także numeryczna mapa zasadnicza dla ośmiu obrębów z gminy Rydzyna: Augustowo, Jabłonna, Kaczkowo, Lasotki, Moraczewo, Pomykowo, Rojęczyn, Tarnowa Łąka. Dzięki wykonaniu tych prac w 2022 r. zostanie zakończony proces cyfryzacji mapy zasadniczej w powiecie leszczyńskim.

W kwietniu 2020 r. - na lata 2020-22 - powiat otrzymał na informatyzację zasobu geodezyjnego ok. 1 mln zł dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Część prac finansowanych jest również z budżetu państwa i z budżetu powiatu.

Logo strony