slid

Przebudowa drogi powiatowej w Kłodzie

Spółka Nodo z Leszna przebudowuje drogę powiatową przez Kłodę w gminie Rydzyna. W ramach tej inwestycji m.in. powstaje ciąg pieszo - rowerowy.

Zakres prac obejmuje przebudowę 2,3 km drogi przez Kłodę, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 do wiaduktu drogi ekspresowej S5. Droga będzie poszerzona do sześciu metrów, przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, skrzyżowania i chodniki. Powstanie sześć przystanków autobusowych (wyposażone zostaną w perony), oznakowane będą przejścia dla pieszych aktywną sygnalizacją ostrzegawczą, a w pobliżu przedszkola stanie radar z tablicą informującą o prędkości pojazdu. Projekt zakłada też budowę 2,2 km drogi pieszo – rowerowej.

Na odcinku od torów kolejowych do wiaduktu nad drogą ekspresową S5 wykonana została kanalizacja deszczowa i trwa budowa konstrukcji ścieżki rowerowej. Na odcinku od torów w kierunku zabudowań trwa budowa kanalizacji deszczowej i prace przygotowawcze do wykonania ciągu pieszo – rowerowego. Spółka Nodo rozpoczęła także podobny zakres prac na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 309 w kierunku zabudowań.   

Inwestycja będzie kosztować ok. 6,4 mln zł, z czego połowę stanowi dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Resztę kosztów pokryją powiat (2,2 mln zł) i gmina Rydzyna (1 mln zł).

Facebook Powiat 2

RFRD logo

Logo strony