slid

Sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego

Rada Powiatu Leszczyńskiego na  LI sesji przegłosowała pięć uchwał, w tym zmieniła tegoroczny budżet samorządu.

Radni szósty raz w tym roku zmienili budżet powiatu. Dochody zostały zwiększone o 393.227 zł, tj. do wysokości 56.783.624 zł. Wydatki natomiast wzrosły o 2.915.227 zł i wynoszą 76.686.329 zł. Na tegoroczne inwestycje powiat leszczyński przeznaczy 31.228.298 zł, czyli 41 proc. budżetu. Deficyt w kwocie 19.902.705 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

Radni uchwalili także pozbawienie kategorii powiatowej dwóch odcinków dróg: od ronda na ul. Leszczyńskiej do ronda na ul. Śmigielskiej w Święciechowie o długości 1,7 km (chce go przejąć gmina Święciechowa) oraz ciągu: ul. Spółdzielcza w Lipnie, dalej przez skrzyżowanie z drogą powiatową Górka Duchowna – Targowisko do granicy z powiatem kościańskim o długości 5,1 km (chce go przejąć gmina Lipno). Rada przyjęła też  „Ocenę zasobów pomocy społecznej w powiecie leszczyńskim za rok 2021".

Logo strony