slid

Siedziba Starostwa Powiatowego w Lesznie

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim w 2022 r. Oferty można składać do 6 czerwca br.

Starostwo Powiatowe w Lesznie czeka na oferty z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Ogłoszenie

Logo strony