slid

Remont drogi Nowy Belęcin – Karchowo

Cztery z zaplanowanych w tym roku sześciu odcinków dróg powiatowych zostało już wyremontowane metodą  podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni. Także i pozostałe prace wkrótce będą wykonane.

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie w dwóch przetargach zlecił remonty sześciu odcinków dróg metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni. Zakres prac obejmuje oczyszczenie jezdni, a następnie dwukrotne skropienie nawierzchni specjalną emulsją asfaltową i naniesienie grysu – najpierw o grubszej strukturze, potem – o drobniejszej.

Firma Bitumdrog z Obornik Śląskich wykonała dotąd remont na odcinku drogi Włoszakowice - Dłużyna – Skarżyń (4,2 km), a spółka S-Probud ze Stargardu – nas odcinkach:  Nowy Belęcin – Stary Belęcin – Karchowo (1,2 km), Pawłowice - Kociugi (2,5 km) i Drobnin – Krzemieniewo (760 mb). Na remont czekają jeszcze dwie drogi: w Drzeczkowie - w kierunku Osiecznej oraz w kierunku Popowa Wonieskiego (1,7 km) oraz w Przybyszewie (2,1 km).

Łączny koszt remontów sześciu odcinków wynosi ponad 1 mln zł. Roboty zostaną sfinansowane przez powiat leszczyński oraz gminy Włoszakowice, Krzemieniewo, Osieczna i Święciechowa.

Logo strony