slid

Plakat obrazujący tekst

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o  wykazaniu do użyczenia, na czas oznaczony, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych we Włoszakowicach.

Ogłoszenie

Logo strony