slid

Sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego

Przewodniczący Jan Szkudlarczyk zwołał na poniedziałek 28 listopada br. na godz. 13:00 LX sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Odbędzie się ona w Starostwie Powiatowym w Lesznie, pl. Kościuszki 4b.

Ustalony przez przewodniczącego Rady Powiatu Leszczyńskiego porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z LIX Sesji w dniu 28 października 2022 roku

4. Sprawozdanie o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej

6. Podjęcie uchwały w sprawie deklaracji przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rydzyna, oficyny zamkowe (XVIII w.) obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka – przebudowa dachów budynków Ośrodka etap IV” realizowanego w ramach programu rządowego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2023 Ochrona Zabytków

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  LIX/339/2022 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 października 2022 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki  z Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w 2022 roku

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia „Zasłużony dla Powiatu Leszczyńskiego”

10. Interpelacje i zapytania radnych

11. Wolne głosy i wnioski

12. Odpowiedzi na interpelacje

13. Zakończenie obrad

Logo strony