Godło Polski  Herb województwa Wielkopolskiego POL powiat leszczyński COA    800px POL gmina Krzemieniewo Herb Lipna - link 1200px POL Osieczna COA Rydzyna Święciechowa Wijewo Włoszakowice

Top - obrazek ze zdjęciami

Droga powiatowa Łoniewo - droga krajowa nr 12

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego przedstawił radnym projekt budżetu samorządu na 2024 r. Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 87,5 mln zł, z czego 31,6 mln zł przeznaczonych będzie na inwestycje.

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego przyjął projekt budżetu na 2024 r. Przekazany Radzie Powiatu Leszczyńskiego dokument zakłada dochody w kwocie 74.398.819 zł i wydatki w kwocie 87.533.453 zł. Założony na rok przyszły deficyt budżetu -  13.134.634 zł - zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych. Powiat od 2014 r. nie ma zadłużenia. 

Na inwestycje w projekcie budżetu na rok 2024 zapisano 31.633.042 zł, tj. 36 proc. wydatków.

Najważniejsze inwestycje powiatowe planowane w 2024 r. :

1. Przebudowa drogi powiatowej Dąbcze - Maruszewo - 848.162 zł

2. Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej od ronda w Łoniewie do drogi krajowej nr 12 - 6.550.000 zł

3. Przebudowa drogi powiatowej w Gronówku – 5.595.300 zł

4. Dokumentacja projektowa budowy drogi dla rowerów Brenno - Włoszakowice – 200.000 zł

5. Dokumentacja projektowa budowy drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 12 Leszno -  Kąkolewo - 200.000 zł

6. Przebudowa drogi powiatowej z Wijewa do granicy powiatów leszczyńskiego i wschowskiego – 6.050.000 zł

7. Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej z Wojnowic w kierunku granicy z powiatem kościańskim – 2.060.000 zł

8. Przebudowa drogi powiatowej – ul. Grotnickiej we Włoszakowicach – 4.837.406 zł

9. Opracowanie dokumentacji miejsc przesiadkowych na terenie powiatu leszczyńskiego – 50.000 zł

10. Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Osieczna-Goniembice (wykupy gruntów) – 50.000 zł

11. Realizacja projektu  "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 r. – 15.771 zł

12. Przebudowa obiektów kompleksu sportowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie - 2.172.902 zł

13. Budowa systemu odprowadzania wód opadowych oraz rekonstrukcja elewacji SOSW w Rydzynie – 20.000 zł

14. Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją sanitariatów SOSW w Rydzynie – 1.330.000 zł

15. Budowa chodnika na drodze powiatowej – ul. Wolności w Rydzynie – 50.000 zł

16. Budowa chodnika na drodze powiatowej w Karchowie – 30.000 zł

17. Budowa miejsc postojowych przy drodze powiatowej w Kąkolewie – 100.000 zł

18. Dokumentacja projektowa budowy przejść dla pieszych wraz z ciągami pieszo-rowerowymi w obrębie skrzyżowania dróg w Krzyżowcu – 50.000 zł

19. Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 210.000 zł

20. Zakup kosiarki dla ZDP w Lesznie – 70.000 zł

21. Zakup samochodu ciężarowego dla ZDP w Lesznie – 350.000 zł

22. Zakup i montaż nasad kominowych obrotowych w obiektach SOSW w Rydzynie – 100.000 zł

Logo strony