Top - obrazek ze zdjęciami

Plakat obrazujący tekst

Powiat leszczyński zajął 13 miejsce w kraju w rankingu magazyny samorządowego Wspólnota „Kondycja finansowa samorządów. Nadwyżka operacyjna 2020-2022”.

Zdaniem organizatorów rankingu nie ma lepszego wskaźnika obrazującego kondycję samorządu niż poziom nadwyżki operacyjnej. Decyduje ona o możliwościach rozwojowych, o tym, ile pieniędzy samorząd może przeznaczyć na nowe przedsięwzięcia, po zaspokojeniu bieżących potrzeb wydatkowych. W dużym stopniu wartość tego wskaźnika wynika z obiektywnych warunków, w których funkcjonują władze samorządowe. Wiąże się więc ze zmianami koniunktury gospodarczej, strumieniami dochodów zarówno własnych, jak i transferów, z zakresem obowiązków narzucanym przez przepisy, a skutkujących wielkością wydatków na utrzymanie różnych usług i instytucji. Wielkość nadwyżki wskazuje na poziom swobody, jaką ma samorząd w planowaniu swoich polityk rozwojowych.

Powiat leszczyński w rankingu Wspólnoty za lata 2020-22 zajął 13 miejsce (poziom nadwyżki to 218,27 zł na mieszkańca), drugie w Wielkopolsce (po powiecie średzkim). Krajowym liderem jest powiat wrocławski (376,44 zł).

Wyniki gmin powiatu leszczyńskiego:

Miasteczka

28 miejsce Osieczna – 1060,92 zł na mieszkańca

142 miejsce Rydzyna – 604,99 zł na mieszkańca

Gminy wiejskie

318 miejsce Lipno – 734,50 zł na mieszkańca

347 miejsce Święciechowa – 708,55 zł na mieszkańca

617 miejsce Włoszakowice – 564,83 zł na mieszkańca

668 miejsce Wijewo – 542,48 zł na mieszkańca

1038 miejsce Krzemieniewo – 381,27 zł na mieszkańca

Logo strony