Top - obrazek ze zdjęciami

Droga powiatowa - ul. Grotnicka we Włoszakowicach

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie ogłosił przetarg na przebudowę drogi powiatowej – ul. Grotnickiej we Włoszakowicach. Na inwestycję samorząd otrzymał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotację na połowę jej kosztów.  

Projekt obejmuje przebudowę 825 m ul. Grotnickiej, od skrzyżowania z drogą w kierunku Bukówca Górnego do skrzyżowania z drogą gminną. Przebudowane zostanie odwodnienie drogi, chodnik na długości 360 m, a także powstanie 700 m ciągu pieszo-rowerowego. Ponadto przebudowane zostaną przystanki autobusowe i powstaną nowe przejście dla pieszych.

Szacowany koszt inwestycji szacowany jest na ok. 4,8 mln zł. Powiat otrzymał na tę inwestycję dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości połowy kosztów robót, maksymalnie 2,4 mln zł.

Na oferty od wykonawców Zarząd Dróg Powiatowych czeka do 8 grudnia br.

Logo strony