Top - obrazek ze zdjęciami

Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej z Wojnowic w kierunku Zglińca

Dziś w Starostwie Powiatowym w Lesznie podpisana została umowa na drugi etap przebudowy drogi powiatowej z Wojnowic w kierunku Zglińca, do granicy z powiatem kościańskim.

W 2023 r. w ramach pierwszego etapu przebudowany został kilometrowy odcinek drogi w Wojnowicach, od skrzyżowania z drogą wojewódzką Leszno – Śrem do przepustu na Kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim.

Przetarg na drugi etap przebudowy tej drogi, do granicy z powiatem kościańskim (1,5 km) wygrała spółka Strabag. Zakres prac obejmuje m.in. przebudowę i poszerzenie jezdni, przebudowę przepustów, wykonanie odwodnienia drogi i wzmocnienie poboczy. Inwestycja kosztować będzie 3.665.437 zł, z czego prawie 2 mln zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Termin wykonania prac – do sześciu miesięcy.

Dziś w Starostwie Powiatowym w Lesznie kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie Dariusz Pasterkiewicz – przy kontrasygnacie skarbnika powiatu Marcina Wydmucha - podpisał umowę z pełnomocnikiem spółki Strabag Karolem Gawrońskim. W spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Lesznie uczestniczyli starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, wicestarosta Maciej Wiśniewski i  kierownik budowy Sławomir Józefczak.

Facebook Powiat 2

Logo strony