Godło Polski  Herb województwa Wielkopolskiego POL powiat leszczyński COA    800px POL gmina Krzemieniewo Herb Lipna - link 1200px POL Osieczna COA Rydzyna Święciechowa Wijewo Włoszakowice

Top - obrazek ze zdjęciami

Sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego

Radni na LXXX sesji Rady Powiatu Leszczyńskiego przyjęli sześć uchwał, w tym zwiększyli tegoroczny budżet samorządu. Podczas sesji radnym, członkom zarządu powiatu, szefom powiatowych instytucji oraz kadrze kierowniczej administracji samorządowej wręczono podziękowania za pracę w kończącej się kadencji 2018-2024.  

Radni zwiększyli tegoroczny budżet powiatu i zmienili wieloletnią prognozę finansową. Planowane dochody wzrosły o 3.728.094 zł, tj. do wysokości 81.613.671 zł. Planowane wydatki natomiast zwiększono o 3.162.044 zł, tj. do wysokości 95.804.668 zł. Na tegoroczne inwestycje powiat leszczyński planuje przeznaczyć 36.744.133 zł, czyli 38 proc. budżetu.

Radni uchwalili nowe inwestycje, m.in. opracowanie projektu budowy ścieżki leśno-edukacyjnej na terenie Nadleśnictwa Włoszakowice (30 tys. zł), przebudowę chodnika w Górce Duchownej (100 tys. zł) oraz projekt „Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński” (dofinansowanie z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, wkład własny 11,2 tys. zł).

Ponadto radni m.in. ustalili szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym i wspomaganym, znowelizowali uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Leszczyńskiego oraz ustalili wysokości diet dla radnych powiatu oraz zasady delegowania i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym powiatu.

Logo strony