Spółka Drogbud Gostyń wykonuje roboty na kolejnych odcinkach przebudowywanej drogi powiatowej Mórkowo – Wilkowice. Warte ok. 4,7 mln zł roboty będą wykonane do 30 sierpnia br.

W ramach inwestycji przebudowanych zostanie ok. 3,7 km drogi powiatowej, od skrzyżowania drogi Lipno – Smyczyna w Mórkowie do Wilkowic. Roboty budowlane obejmować będą swym zakresem wzmocnienie istniejącej krawędzi jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6 metrów, budowę chodników, przebudowę istniejącego odwodnienia, oczyszczenie i wyprofilowanie istniejących rowów drogowych. Zamontowane zostaną także aktywnie oznakowane przejścia dla pieszych, radar z tablicą informującą o prędkości ruchu pojazdu oraz perony wzdłuż przystanków autobusowych w obu miejscowościach.

Spółka Drogbud Gostyń rozpoczęła prace od strony Wilkowic i wykonuje je sukcesywnie w kierunku Mórkowa. Obecnie dwie brygady odtwarzają rowy z prawej strony drogi w rejonie Mórkowa, a pozostali pracownicy ekipy wykonawcy regulują ściek betonowy przy krawężniku ścieżki rowerowej w Mórkowie.

{gallery}2019/droga_Morkowo_Wilkowice_2019_1,width=250,height=250,resize_images=1,width_image=800,height_image=600{/gallery}

Logo strony