Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna rozpoczęło przebudowę drogi powiatowej Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo.

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna zgodnie z umową przebuduje za 5 074 573 zł do końca października br. drogę Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo. Pracownicy rozpoczęli prace od rozbiórki chodnika w Dąbczu po prawej stronie jadąc w kierunku Nowej Wsi. W następnej kolejności wzmacniane będą krawędzie jezdni.

Przebudowa obejmie ok. 3,8 km drogi powiatowej w gminie Rydzyna, od kościoła w Dąbczu przez Nową Wieś do granicy z gminą Osieczna w Kąkolewie. Roboty polegać będą na wzmocnieniu istniejącej krawędzi jezdni wraz z jej poszerzeniem do sześciu metrów, przebudowę istniejących chodników, regulację studni wpustowych kanalizacji deszczowej oraz oczyszczenie i wyprofilowanie rowów drogowych. Dodatkowo w celu poprawy bezpieczeństwa przebudowane będą wyniesione przejścia dla pieszych oraz zamontowany zostanie radar z tablicą informujący o prędkości ruchu pojazdu.

Inwestycja zostanie dofinansowana w wysokości 50 proc. kosztów kwalifikowanych z Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast gmina Rydzyna przekaże na ten cel 350 tys. zł.

{gallery}2019/droga_Dabcze_Kakolewo_2019,width=250,height=250,resize_images=1,width_image=800,height_image=600{/gallery}

Logo strony