Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie podpisał ze spółką Drogbud Gostyń umowę na remont trzech odcinków dróg powiatowych w Świerczynie i Grodzisku w gminie Osieczna.

Do końca listopada br. mają zostać wyremontowane trzy odcinki dróg powiatowych – dwa w Świerczynie - na odcinkach od skrzyżowania dróg 4782P z 4783P w kierunku Osiecznej (250 mb) i od skrzyżowania dróg 4782P z 4783P w kierunku Bojanic (300 mb) oraz jeden w Grodzisku, na drodze 4790P pomiędzy skrzyżowaniem przy numerze 2A i skrzyżowaniem przy numerze 3 (ok. 75 mb).

Kierownik Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie Marian Kaczmarek, przy kontrasygnacie skarbnika powiatu leszczyńskiego Marcina Wydmucha, podpisał umowę z członkami zarządu spółki Drogbud Gostyń Jerzym Nawrockim i Andrzejem Wojciechowskim. W spotkaniu z wykonawcą remontu uczestniczyli starosta Jarosław Wawrzyniak i wicestarosta Maciej Wiśniewski. Za wykonanie robót firma otrzyma 237.438 zł, a koszty remontu pokryją powiat leszczyński i gmina Osieczna.

Logo strony