Starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak podpisał porozumienia z szefami trzech nadleśnictw w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną.

Porozumienia zawarto z nadleśnictwami Kościan, Karczma Borowa i Włoszakowice, reprezentowanymi przez nadleśniczych Macieja Cudaka, Jacka Napieralskiego i Tomasza Furmańczaka. Dokument reguluje zadania, jakie nadleśnictwa wykonują na obszarze 2.370 ha lasów w powiecie leszczyńskim, które nie stanowią własności Skarbu Państwa. Tego typu umowy podpisywane są co roku.

- Porozumienia dotyczą wykonywania przez nadleśnictwa, w imieniu starosty, zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach, które nie stanowią własności Skarbu Państwa. W szczególności związane są z realizacją przez właścicieli lasów obowiązków wynikających z ustawy o lasach, zadań gospodarczych zawartych w obowiązujących uproszczonych planach urządzenia lasu oraz w wydanych na ich podstawie decyzjach administracyjnych – informuje Janusz Perski, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Transportu Starostwa Powiatowego w Lesznie.

Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Lesznie było także okazją do rozmowy starosty Jarosława Wawrzyniaka z nadleśniczymi na temat prowadzonych działań (m.in. grodzenie terenów,   przeszukiwania w celu znalezienia padłych zwierząt) związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń ASF. Dotąd w powiecie leszczyńskim nie stwierdzono wirusa ASF u padłych dzików.

Logo strony