Top - obrazek ze zdjęciami

SOSW W RYDZYNIE

Powiat leszczyński otrzymał dofinansowanie na kolejna inwestycję w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie. Z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków samorząd dostanie prawie 1,3 mln zł na budowę systemu odprowadzania wód opadowych oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej.

posli ład

Zabytkowa siedziba SOSW w Rydzynie jest od wielu lat systematycznie modernizowana. W ostatnich latach wykonano tam szereg prac dostosowujących obiekty do przepisów przeciwpożarowych oraz przebudowę więźby i wymianę pokryć dachowych ośmiu budynków.

Powiat złożył kolejny wniosek o dofinansowanie prac modernizacyjnych. Obecnie głównym problemem obiektu są uszkodzone przez wilgoć mury, których zły stan techniczny może doprowadzić do konieczności wyłączenia części obiektu z użytkowania. Budynki wymagają przeprowadzenia pilnych prac naprawczych związanych z likwidacją przyczyn ich zawilgocenia spowodowanych m.in. niesprawną instalacją sanitarną. Nieszczelny system jej istniejących zbiorników powoduje dostawanie się wilgoci w mury budynku i degradację jego elewacji przyczyniając się do ich pękania.

 Aby temu zapobiec wymagana jest przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków i wymianą podejść kanalizacyjnych sanitarnych do budynków, które będą prawidłowo odprowadzać ścieki do miejskiej sieci. Na terenie obiektu konieczne jest także usystematyzowanie gospodarki wód opadowych. Dotychczas woda z dachów budynków jest odprowadzana bezpośrednio przy ścianach fundamentowych, co powoduje jej podsiąkanie w mury z ziemi i niszczenie ich struktury, odpadanie tynku oraz kruszenie elewacji. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wilgoci zaplanowano wykonanie i spięcie istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej w system odprowadzający wodę poza obrys budynku. Wykonanie tego etapu prac jest niezbędne do odtworzenia i utrzymania prawidłowego stanu technicznego murów.

Z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków samorząd otrzyma 1.293.600 zł dotacji, co ma pozwolić na sfinansowanie do 98 proc. kosztów szacowanej na 1.320.000 zł budowy systemu odprowadzania wód opadowych oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej.


 

Logo strony