Godło Polski  Herb województwa Wielkopolskiego POL powiat leszczyński COA    800px POL gmina Krzemieniewo Herb Lipna - link 1200px POL Osieczna COA Rydzyna Święciechowa Wijewo Włoszakowice

Top - obrazek ze zdjęciami

Siedziba SOSW w Rydzynie

Rydzyna, oficyny zamkowe ( XVIII w.), obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. F. Ratajczaka – wymiana części więźby dachowej i pokrycia dachowego

mkultury

Nazwa programu: Ochrona zabytków 2022

Wartość z wniosku: 434 500,00 zł

 Wartość dofinansowania: 212 230,30 zł

 

Opis projektu:

 Celem zadania jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, jakim są XVIII - wieczne oficyny zamkowe wchodzące w skład założenia rezydencjonalno-urbanistycznego w Rydzynie, realizowane przez renowację oraz wymianę drzwi i odrzwi zewnętrznych w tychże oficynach. Bezpośrednim celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez ich termomodernizację. Celem pośrednim zadania jest optymalizacja kosztów eksploatacji obiektu. Budynki są obecnie użytkowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie - jedną z nielicznych placówek tego typu w regionie, do którego uczęszczają uczniowie z terenu powiatu leszczyńskiego i powiatów ościennych. Wymiana drzwi poprawi estetykę budynków, zapewni większe bezpieczeństwo uczniów i w dużej mierze będzie miała pozytywny wpływ na poprawę bilansu energetycznego pomieszczeń. Dzięki wykonanym pracom cenna substancja zabytkowych budynków zostanie zabezpieczona, zachowana i utrwalona, a jednocześnie uchroni przed dewastacją zabytku. Podstawą realizacji zadania są zalecenia konserwatora oraz przepisy i normy prawa budowlanego. Realizacja projektu stanowi wypełnienie koncepcji całościowej wizji konserwatorskiej dla obiektu będącego siedzibą SOSW, a o zakresie prac zdecydował zły stan techniczny stolarki tego zabytkowego budynku. Na jego podstawie sformułowano metody postępowania konserwatorskiego stolarki bez wątpienia posiadającej wyjątkowe wartości artystyczne i zabytkowe. Projekt zakłada przebudowę ustroju dachowego polegającą na wymianie uszkodzonych krokwi, płatwi, słupów, uzupełnieniu ubytków w drewnianej konstrukcji więźby oraz jej impregnację środkami owadobójczymi i grzybobójczymi, a także wymianę papowego pokrycia dachów pogrążonych oraz położeniu analogicznej do historycznej dachówki ceramicznej występującej na attykach budynków.

 

 


 

Logo strony