Top - obrazek ze zdjęciami

Miejsce na wiatę w Goniembicach

Budowa małej infrastruktury turystycznej przy powstającej ścieżce rowerowej wzdłuż DP 4767P

umww wiaty

Nazwa programu: Dofinansowanie zadania z zakresu infrastruktury turystycznej, realizowanego przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2023 roku
Nazwa wnioskodawcy: Powiat LeszczyńskiOkres realizacji projektu: 2023

Wartość inwestycji po przetargu (zł): 59 593,50 zł 

Wartość dofinansowania  – 25 000,00 zł ( 42 %)

Opis projektu

Projekt polegał na budowie małej infrastruktury turystycznej składającej się z: drewnianej, zadaszonej wiaty turystycznej ze stołami oraz ławkami, 4 sztuk stojaków rowerowych oraz mapy ścieżek rowerowych powiatu leszczyńskiego umieszczonej na stelażu, na której planuje się umieszczenie QR cod - u, umożliwiającego podróżnym połączenie się z aplikacją (rowerowypowiat.lp-portal.pl) która stanowi centrum informacji i planowania podróży na terenie powiatu leszczyńskiego. Aplikacja pozwoli na zaplanowanie dalszej trasy z uwzględnieniem obiektów m.in. turystycznych, muzealnych oraz sakralnych zlokalizowanych wzdłuż przedmiotowej trasy. W ramach zadania postawiona została także samoobsługowa stacja naprawy rowerów, a teren pod ww. inwestycję, w celu zwiększenia komfortu osób z niej korzystających i uwzględniający ich bezpieczeństwo we wskazanym miejscu, zostanie odpowiednio utwardzony betonowymi płytami ażurowymi, za wyjątkiem powierzchni w obrębie wiaty, której posadzkę zaprojektowano z betonowej kostki brukowej.

Wybudowana infrastruktura jest ogólnodostępna i udostępniana bezpłatnie. W wyniku realizacji zadania powstał obiekt wyposażony w urządzenia obsługi ruchu turystycznego (m.in. w ławy oraz stół) tworzący strefę wypoczynku dla uczestników zlokalizowanej tuż obok ścieżki rowerowej.

https://www.powiat-leszczynski.pl/projekty/aktualne-projekty/5063-powiat-planuje-budowe-dwoch-wiat-dla-rowerzystow.html

https://www.powiat-leszczynski.pl/projekty/aktualne-projekty/5065-powiat-z-dotacjami-na-dwie-nowe-wiaty-turystyczne.html


 

Logo strony