Godło Polski  Herb województwa Wielkopolskiego POL powiat leszczyński COA    800px POL gmina Krzemieniewo Herb Lipna - link 1200px POL Osieczna COA Rydzyna Święciechowa Wijewo Włoszakowice

Top - obrazek ze zdjęciami

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W kłodzie

Zwiększenie bezpieczeństwa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4799P w m. Kłoda

 
razem bezpieczniej

Nazwa programu: RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI i ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024  (2023 r.) - etap I składany do wojewody;

Wartość zadania z wniosku : 175 000,00 zł

Poziom dofinansowania: do 80 % -  100 000,00 zł

Wkład własny: 75 000,00 zł

 

OPIS PROJEKTU:

W ramach projektu planuje się przebudowę mającą na celu usprawnienie, zwiększenie standardów technicznych oraz poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego dwóch istniejących przejść dla pieszych. Zgłoszone do dofinansowania przejścia znajdują się w obszarze zabudowanym w miejscowości Kłoda, w gminie Rydzyna w powiecie leszczyńskim.

W ramach inwestycji przy istniejącym w centrum miejscowości przejściu dla pieszych przy przedszkolu zaplanowano montaż inteligentnej sygnalizacji świetlnej dla pieszych, która będzie dokonywała pomiaru prędkości zbliżającego się pojazdu, a w razie przekroczenia prędkości załączy czerwone światło i wymusi zatrzymanie pojazdu umożliwiając pieszemu bezpieczne przekroczenie jezdni. Będzie to pierwsze tego typu rozwiązanie na drogach powiatowych powiatu leszczyńskiego wprowadzające do projektu element innowacyjności związany z wyborem wykorzystanych w projekcie rozwiązań nie stosowanych przez nas dotychczas, co znacznie zwiększa jego atrakcyjność. Możliwość wpięcia ww. systemu do istniejącego zasilania zewnętrznego zlokalizowanego w pasie drogi zwiększa skuteczność jego funkcjonowania i stało się dla nas kluczowe przy wyborze tej metody doposażenia ww. przejścia. Przejście to zostanie także w odpowiedni sposób doświetlone.  

W celu zwiększenia widzialności pieszego na przejściu przez kierującego pojazdem przy przejściu dla pieszych wyznaczonym za łukiem drogi zaplanowano montaż oświetlenia przejścia dla pieszych mającego na celu oprócz bardzo dobrego doświetlenia samego przejścia, także dobre oświetlenie chodników przy „zebrze” wyznaczając tym samym strefę bezpiecznego przejścia i jego oczekiwania oraz montaż oznakowania pionowego - aktywnego znaku D-6 z zasileniem solarnym, którego celem jest przekazywanie informacji kierującym pojazdami o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych z odpowiednio dużej odległości tak, aby kierowca mógł zachować właściwą ostrożność.Aby zwiększyć standardy techniczne obu przejść oraz poprawić ich bezpieczeństwo projektuje się zastosowanie specjalnej infrastruktury punktowej dla pieszych wyposażonej w system fakturowych oznaczeń nawierzchni.Zastosowane rozwiązania wsparte zostaną działaniami informacyjno-edukacyjnymi przeprowadzonymi w pobliskim przedszkolu.

https://www.powiat-leszczynski.pl/projekty/aktualne-projekty/5067-przejscia-dla-pieszych-w-klodzie-beda-bezpieczniejsze.html

https://www.powiat-leszczynski.pl/projekty/aktualne-projekty/5068-droga-w-klodzie-bedzie-bezpieczniejsza.html

https://www.powiat-leszczynski.pl/projekty/aktualne-projekty/5069-przejscia-dla-pieszych-w-klodzie-beda-bezpieczniejsze-2.html

 

Logo strony