Top - obrazek ze zdjęciami

droga powiatowa w Maruszewie

Przebudowa przejścia dla pieszych oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Maruszewo

logo rfrd

 

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dróg powiatowych lub gminnych na rok 2023

Wartość zadania: 367 808,25 zł

Koszty kwalifikowane:  285 450,89 zł

Kwota dofinansowania: 228 360,71 zł

Poziom dofinansowania: 80 %

OPIS PROJEKTU:

W ramach projektu planuje się przebudowę przejścia dla pieszych i chodnika w celu poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i jego niechronionych uczestników.W tym celu projektuje się wyznaczenie miejsca z zastosowaniem specjalnej infrastruktury punktowej dla pieszych wyposażonej w rampy krawężnikowe oraz system fakturowych oznaczeń nawierzchni. W celu zwiększenia widzialności zaplanowano montaż oświetlenia oraz budowę chodnika. Zastosowane zostaną rozwiązania mające na celu zmniejszenie prędkości pojazdów, wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30 km/h, ustawione zostanie oznakowanie poziome oraz pionowe informujące kierowców o zbliżającym się przejściu zmierzające do wzmożenia ich uwagi i wymuszenia na nich zachowania ostrożności (min. znak A-17, D-6 akt. oraz D-15-przystanek). Budowa chodnika wymusza zasypanie rowu i wykonania nowego odwodnienia jezdni na przedmiotowym odcinku drogi. W związku z powyższym jego budowa wymagać będzie odbudowy krawędzi jezdni z betonu asfaltowego.

https://www.powiat-leszczynski.pl/projekty/aktualne-projekty/5074-kolejne-dwie-dotacje-na-powiatowe-inwestycje.html

https://www.powiat-leszczynski.pl/projekty/aktualne-projekty/5228-umowa-na-przebudowe-przejscia-dla-pieszych-w-maruszewie-podpisana.html


 

Logo strony