Godło Polski  Herb województwa Wielkopolskiego POL powiat leszczyński COA    800px POL gmina Krzemieniewo Herb Lipna - link 1200px POL Osieczna COA Rydzyna Święciechowa Wijewo Włoszakowice

Top - obrazek ze zdjęciami

DROGA POWIATOWA KĄKOLEWO-ŁONIEWO

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK 12

logo rfrd

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dróg powiatowych lub gminnych na rok 2023

 

Wartość zadania ( po przetargu): 4 787 843,54 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 4 778 083,54 zł

Kwota dofinansowania ( wg umowy oraz aneksu) : 3 822 466,83 zł

Poziom dofinansowania: 80 %

 

OPIS PROJEKTU:

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gm.Osieczna oraz Krzemieniewo w powiecie leszczyńskim.W ramach zadania planuje się budowę 2,710 km 2,5 m oraz 3,3 m  ciągu pieszo-rowerowego wraz z jego odwodnieniem (drenaż, rów oraz kanalizacja deszczowa), dla którego Wnioskodawca posiada dokumentację techniczną oraz wymagane pozwolenia sprzed dnia wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.Z uwagi na bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów i montaż barier ochronnych oddzielających ciąg od jezdni w miejscu jego największego zbliżenia do drogi zaprojektowano trasę o szer. 3,3 m (315 m). W związku z jego budową, w ramach inwestycji planuje się wyznaczenie oraz budowę dwóch nowych przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerów. W okolicy przystanków komunikacji zbiorowej zaplanowano budowę chodnika.Istniejące przejścia przy rondzie zostaną oświetlone. Projekt zakłada także budowę dwóch zatok autobusowych uwalniając postój autobusów na przystankach z jezdni.

https://www.powiat-leszczynski.pl/projekty/aktualne-projekty/5074-kolejne-dwie-dotacje-na-powiatowe-inwestycje.html

https://www.powiat-leszczynski.pl/aktualnosc/wydarzenia/5080-powiat-z-dotacjami-na-dwie-inwestycje.html

https://www.powiat-leszczynski.pl/projekty/aktualne-projekty/5225-ruszyla-budowa-sciezki-rowerowej-loniewo-dobramysl-krajowa-12.html


 

Logo strony