Godło Polski  Herb województwa Wielkopolskiego POL powiat leszczyński COA    800px POL gmina Krzemieniewo Herb Lipna - link 1200px POL Osieczna COA Rydzyna Święciechowa Wijewo Włoszakowice

Top - obrazek ze zdjęciami

UL.GROTNCKA WE WŁOSZAKOWICACH

 

logo rfrd

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na rok 2023

Wartość zadania z wniosku : 4 827 406,83 zł

Wartość zadania po przetargu: 3 424 320,00 zł

Wartość dofinansowania z umowy: 2 413 703,00 zł

Poziom przyznanego dofinansowania: 50%

OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest przebudowa 825 mb drogi powiatowej nr 4806 P na ulicy Grotnickiej w m.Włoszakowice.Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gm.Włoszakowice w powiecie leszczyńskim.Jej początek stanowi skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3903P, a jej koniec wyznaczony został na skrzyżowaniu z dr.gminną.Obecnie jezdnia posiada nawierzchnię z licznymi nierównościami i zastoiskami wodnymi spowodowanymi brakiem odpowiednich spadków.W ramach zadania zaprojektowano przebudowę odwodnienia w celu ograniczenia przyczyn gromadzenia się wody opadowej.W celu eliminacji zagrożeń niechronionych uczestników ruchu, zaplanowano budowę 696 m drogi dla pieszych i rowerów wyprowadzać ruchu rowerów z jezdni, a także przebudowę 358 m chodnika.Na drodze zgłoszonej do dofinansowania regularnie odbywa się transport zbiorowy(PKS),dlatego w ramach inwestycji zaprojektowana została przebudowa przystanków autobusowych wraz z zatoczkami mającymi pełnić funkcję peronu.W ich okolicach projektuje się wyznaczenie przejścia sugerowanego umożliwiającego bezpieczne przekraczanie jezdni w drodze z lub na przystanek.

https://www.powiat-leszczynski.pl/projekty/aktualne-projekty/5077-powiat-otrzyma-dotacje-na-przebudowe-drogi-we-wloszakowicach.html

https://www.powiat-leszczynski.pl/projekty/aktualne-projekty/5227-umowa-na-przebudowe-ul-grotnickiej-we-wloszakowicach-podpisana.html


 

Logo strony