Godło Polski  Herb województwa Wielkopolskiego POL powiat leszczyński COA    800px POL gmina Krzemieniewo Herb Lipna - link 1200px POL Osieczna COA Rydzyna Święciechowa Wijewo Włoszakowice

Top - obrazek ze zdjęciami

sosw rydzyna

Ochrona zabytkowych oficyn SOSW im. F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez budowę systemu odprowadzania wód opadowych oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej

posli ład

Nazwa programu: Rządowy Program Odbudowy Zabytków  – edycja druga

Wartość zadania z wniosku : 1 320 000,00 zł

Poziom dofinansowania: 98%

Kwota dofinansowania: 1 293 600,00 zł

OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem inwestycji są prace związane z ochroną zabytkowych oficyn zamkowych stanowiących cenny element założenia architektonicznego zespołu zamkowego w Rydzynie wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dnia 6 lutego 1965 r. Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków i wymianą podejść kanalizacyjnych sanitarnych do budynków, które będą prawidłowo odprowadzać ścieki do miejskiej sieci.Na terenie obiektu konieczne jest także usystematyzowanie gospodarki wód opadowych.

https://www.powiat-leszczynski.pl/projekty/aktualne-projekty/5079-powiat-z-dotacja-na-modernizacje-sosw-rydzyna.html


 

Logo strony