Godło Polski  Herb województwa Wielkopolskiego POL powiat leszczyński COA    800px POL gmina Krzemieniewo Herb Lipna - link 1200px POL Osieczna COA Rydzyna Święciechowa Wijewo Włoszakowice

Top - obrazek ze zdjęciami

Zdjęcie okładki magazynu

Powiat leszczyński ósmy w kraju w rankingu finansowym

Powiat leszczyński zajął trzecie w Wielkopolsce i ósme miejsce w kraju wśród powiatów ziemskich w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego. Opracowanie uwzględnia wyniki samorządów za 2021 rok.

Eksperci z Instytutu Studiów Wschodnich we współpracy z Katedrą Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przygotowali Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego. Ranking został opracowany w podziale na pięć kategorii: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie. Przy ocenie kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego uwzględniono wskaźniki z 2021 r.

W grupie 314 powiatów ziemskich w kraju pierwsze miejsce zajął powiat wrocławski, a powiat leszczyński był ósmy (trzeci – po poznańskim i kaliskim – w Wielkopolsce), podczas gdy w 2020 r. – czternasty. Eksperci oceniali udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń, relację zobowiązań do dochodów ogółem, udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

O kolejności w rankingu decydował końcowy indeks sumujący poszczególne wskaźniki rankingu i obrazujący dystans, jaki dzieli każdy samorząd od lidera klasyfikacji.

Wyniki rankingu uwzględniające także pozycje gmin powiatu leszczyńskiego :

Ranking finansowy za 2021 tabela 2

Logo strony