Plakat obrazujący tekst

Do 15 lipca będą trwać konsultacje społeczne projektu ,,Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego”, obejmującego Leszno oraz gminy Lipno, Osieczna, Rydzyna i Święciechowa.

Zakończenie roku szkolnego w SOSW Rydzyna

Uczniowie i nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie uroczyście zakończyli rok szkolny 2023/2024.

Plakat obrazujący tekst

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o możliwości wystąpienia w powiecie leszczyńskim w piątek i sobotę 21-22 czerwca burz.

Droga powiatowa Zaborówiec - Włoszakowice

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie  ogłosił przetarg na budowę drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej Brenno – Zaborówiec -Włoszakowice.

Siedziba Urzędu Gminy we Włoszakowicach

Włoszakowicka filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lesznie czynna jest znów  pięć  dni w tygodniu. Wyjątkiem będzie przyszły tydzień, gdy mieszkańcy będą przyjmowani tylko w środę i czwartek.  

Plakat obrazujący tekst

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu w powiecie leszczyńskim w piątek 21 czerwca br. upału.

Plakat obrazujący tekst

24 czerwca br. zamknięta zostanie dla ruchu droga powiatowa na odcinku od ronda w Łoniewie przez Dobramyśl do skrzyżowania z drogą krajową nr 12.

Sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego

Radni powiatu leszczyńskiego na IV sesji udzielili Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego wotum zaufania, przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu samorządu w 2023 r. i udzielili organowi wykonawczemu poprzedniej kadencji absolutorium.

Sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego

Przewodniczący Remigiusz Leciejewski zwołał na środę 19 czerwca br. na godz. 12:00 IV sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Odbędzie się ona w Starostwie Powiatowym w Lesznie, pl. Kościuszki 4b.

 

Ustalony przez przewodniczącego Rady Powiatu Leszczyńskiego porządek obrad:

TRANSMISJA

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie protokołu z III sesji w dniu 23 maja 2024 roku

3. Sprawozdanie o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym

4. Przedstawienie Raportu Zarządu Powiatu Leszczyńskiego o stanie Powiatu Leszczyńskiego w 2023 roku

5. Debata nad Raportem Zarządu Powiatu Leszczyńskiego o stanie Powiatu Leszczyńskiego w 2023 roku

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Leszczyńskiemu wotum zaufania

7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Leszczyńskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia

8. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Leszczyńskiego za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Leszczyńskiego za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku

10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leszczyńskiego skierowanego do Przewodniczącego Rady Powiatu Leszczyńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego

11. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leszczyńskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Leszczyńskiego za 2023 rok

13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/35/03 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie wyboru przedstawiciela do Organizacji Turystycznej LESZNO-REGION

15. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnego do Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego na kadencję 2024-2026

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu wspierania i finansowania rozwoju sportu na terenie powiatu leszczyńskiego

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Włoszakowice

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2024-2029

20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu partnerskiego pn: „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4772P na odcinku Lasocice – Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”

21. Interpelacje i zapytania radnych

22. Wolne głosy i wnioski

23. Odpowiedzi na interpelacje

24. Zakończenie obrad

Plakat obrazujący tekst

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o możliwości wystąpienia w powiecie leszczyńskim w środę 19 czerwca br. w godz. 00:00 – 06:00 burz.

Uczestnicy powiatowego pikniku integracyjnego rodzin zastępczych w Koczurach

W leśniczówce Koczury w gminie Włoszakowice odbył się coroczny powiatowy piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Gala konkursu "Pomysł na biznes" w Lesznie

W Lesznie odbyła się gala podsumowująca XV edycję konkursu "Pomysł na Biznes", organizowanego przez Leszczyńskie Centrum Biznesu. Tradycyjnie patronat nad konkursem objęli prezydent Leszna oraz starosta leszczyński.