Podpisanie umów w Starostwie Powiatowym w Lesznie

Starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak i wicestarosta Maciej Wiśniewski podpisali drugą część  umów z organizacjami pozarządowymi na dofinansowanie organizowanych przez nie przedsięwzięć.

Sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego

Radni na LXXX sesji Rady Powiatu Leszczyńskiego przyjęli sześć uchwał, w tym zwiększyli tegoroczny budżet samorządu. Podczas sesji radnym, członkom zarządu powiatu, szefom powiatowych instytucji oraz kadrze kierowniczej administracji samorządowej wręczono podziękowania za pracę w kończącej się kadencji 2018-2024.  

Sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego

Przewodniczący Jan Szkudlarczyk zwołał na czwartek 28 marca br. na godz. 13:00 LXXX sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Odbędzie się ona w Starostwie Powiatowym w Lesznie, pl. Kościuszki 4b.

Plakat obrazujący tekst
Podpisanie umów w Starostwie Powiatowym w Lesznie

Starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak i wicestarosta Maciej Wiśniewski podpisali pierwszą część umów z organizacjami pozarządowymi na dofinansowanie organizowanych przez nie przedsięwzięć.

Kwalifikacja wojskowa w powiecie leszczyńskim

Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu leszczyńskiego.

Podpisanie umowy w Starostwie Powiatowym z RWOPR w Lesznie. Od lewej: starosta Jarosław Wawrzyniak, prezes Artur Nowak, wicestarosta Maciej Wiśniewski.

Powiat leszczyński podpisał z Rejonowym Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Lesznie umowę, w ramach której dofinansuje letnie patrole wodniaków nad jeziorami.

Plakat obrazujący tekst

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Leszczyńskiego w sprawie udzielenia dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie

Prowadzony przez powiat leszczyński Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie ogłosił przetarg na budowę systemu odprowadzania wód opadowych oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej. Powiat otrzymał na tę inwestycję prawie 1,3 mln zł dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Siedziba Starostwa Powiatowego w Lesznie

Powiatowy rzecznik konsumentów Katarzyna Ulatowska będzie nieobecna w pracy od 26 marca do 30 kwietnia br., w związku z czym jego dyżury w tym czasie zostały zawieszone.

Sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego

Przewodniczący Jan Szkudlarczyk zwołał na czwartek 28 marca br. na godz. 13:00 LXXX sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Odbędzie się ona w Starostwie Powiatowym w Lesznie, pl. Kościuszki 4b.

Turniej Rodzinne Szachowanie we Włoszakowicach

Rodzina Skwarczyńskich z Marklowic wygrała ósmą edycję ogólnopolskiego turnieju szachów drużynowych „Rodzinne Szachowanie” we Włoszakowicach. Organizacja zawodów została dofinansowana z budżetu powiatu leszczyńskiego.