Posiedzenie komisji Rady Powiatu Leszczyńskiego

Radni powiatu leszczyńskiego zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu samorządu w 2023 r. Na inwestycje samorząd przeznaczył ok. 38,5 mln zł, czyli 47 proc. wydatków.

Plakat obrazujący tekst
Sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego

Radni na III sesji Rady Powiatu Leszczyńskiego przyjęli siedem uchwał, w tym wprowadzili zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami o napędzie spalinowym na Jeziorze Dominickim.

Plakat obrazujący tekst

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o możliwości wystąpienia w powiecie leszczyńskim w piątek 24 maja br. w godz. 10:00 – 23:00 burz z gradem.

Sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego

Przewodniczący Remigiusz Leciejewski zwołał na czwartek 23 maja br. na godz. 13:00 III sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Odbędzie się ona w Starostwie Powiatowym w Lesznie, pl. Kościuszki 4b.

Siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie

Jedna oferta została złożona w przetargu na przebudowę dachu zabytkowego budynku będącego częścią siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie. To czwarty  etap kompleksowej modernizacji więźby dachowej obiektów szkolnych.

Plakat obrazujący tekst

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w gminie Krzemieniewo, obręb Oporówko.

Piknik rodzin zastępczych powiatu leszczyńskiego w Koczurach (2023 r.)

Powiat leszczyński przystąpił do dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej projektu "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim". Dzięki niemu rodziny zastępcze otrzymają szerokie wsparcie w codziennym funkcjonowaniu i w przygotowaniach do usamodzielnienia się dzieci. 

Rada Powiatu Leszczyńskiego

Przewodniczący Remigiusz Leciejewski zwołał na czwartek 23 maja br. na godz. 13:00 III sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Odbędzie się ona w Starostwie Powiatowym w Lesznie, pl. Kościuszki 4b.

Sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego

Radni powiatu leszczyńskiego na II sesji m.in. powołali stałe komisje.

Plakat obrazujący tekst

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu 17 maja br. silnego wiatru.

Rada Powiatu Leszczyńskiego

Przewodniczący Remigiusz Leciejewski zwołał na czwartek 16 maja br. na godz. 13:00 II sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Odbędzie się ona w Starostwie Powiatowym w Lesznie, pl. Kościuszki 4b.