Siedziba Starostwa Powiatowego w Lesznie

Starosta Leszczyński ogłosił nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko urzędnicze ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lesznie. Aplikacje można składać do 22 kwietnia br. 

Złożenie kwiatów pod obeliskami Pamięci Ofiar Katynia i Matek Katyńskich w Lesznie

Dziś uczczono w Lesznie pamięć ponad 22 tys. Polaków zamordowanych w 1940 r. na polecenie komunistycznych władz Związku Radzieckiego. Cześć ofiarom reżimu stalinowskiego oddała m.in. delegacja powiatu leszczyńskiego.

Chodnik przy drodze powiatowej w Górce Duchownej

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie ogłosił przetarg na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w Górce Duchownej w gminie Lipno.

Podpisanie umowy w Starostwie Powiatowym w Lesznie. Na zdjęciu od lewej: skarbnik powiatu Marcin Wydmuch, kierownik ZDP w Lesznie Dariusz Pasterkiewicz, Marcin Idkowiak, starosta Jarosław Wawrzyniak, wicestarosta Maciej Wiśniewski

W Starostwie Powiatowym w Lesznie podpisana została umowa na budowę miejsc postojowych po zachodniej stronie ul. Krzywińskiej w Kąkolewie, w rejonie Zespołu Szkół.

Plakat obrazujący tekst

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego z dnia 11.04.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa mienia po wykreślonym z KRS podmiocie - "GARMAS" Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrowicach.

Siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie

Trzy oferty złożono w przetargu na przebudowę kanalizacji sanitarnej i modernizację sanitariatów w prowadzonym przez powiat leszczyński Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie.

38 Bieg Sokoła w Bukówcu Górnym

Krzysztof Szymanowski z Kościana i Karolina Cukierska z Bukówca Górnego zostali zwycięzcami 15-kilometrowego biegu głównego rozgrywanego w ramach Biegu Sokoła w Bukówcu Górnym. To największa tego typu masowa impreza sportowa w powiecie leszczyńskim.

Siedziba Starostwa Powiatowego w Lesznie

Mieszkańcy wybrali nową Radę Powiatu Leszczyńskiego. W kadencji 2024-2029 samorząd tworzyć będzie 9 radnych Koalicji Obywatelskiej, 4 Trzeciej Drogi PSL-PL 2050 Szymona Hołowni oraz 4 Prawa i Sprawiedliwości.

Debata na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Boszkowie Letnisku

W Boszkowie Letnisku odbyła się debata na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarach przywodnych i wodnych w tej miejscowości rekreacyjnej. Udział w niej wzięli m.in.  przedstawiciele samorządów, policji oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Siedziba Starostwa Powiatowego w Lesznie

Powiatowa Komisja Wyborcza w Lesznie informuje, że jej dyżury w celu realizacji zadań wyborczych w dniu wyborów oraz celem ustalenia wyników wyborów do Rady Powiatu Leszczyńskiego odbędą się 6 kwietnia br.  w godz. 8:00 – 18:00 (sobota) i  7 kwietnia br.  w godz. od 6:00 do czasu ustalenia wyników wyborów.

Wielkopolskie Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej w warcabach klasycznych w Lipnie

Zawodnicy UKS Roszada wygrali trzy z czterech klasyfikacji rozegranych w Lipnie XXV Wielkopolskich Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej w warcabach klasycznych. 

Siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie

Powiat leszczyński otrzymał 201 tys. zł dofinansowania na czwarty etap wymiany więźby i pokrycia dachowego zabytkowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie. Dzięki dotacjom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego samorząd zmodernizował już dachy ośmiu budynków.