Lista projektów

Cyfryzacja geodezji - zdjęcie pogladowe

Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług

droga powiatowa Targowisko

Przebudowa drogi pow. nr 4757P na odc. Górka Duchowna – Targowisko - zakończona 2021

zakupione laptopy

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 - zadanie zakończone

 

Wiata turystyczna w Boszkowie

Budowa wiaty turystycznej wraz ze stojakami rowerowymi w miejscowości Boszkowo

Droga powiatowa w Henrykowie

Przebudowa drogi pow. nr 4774P w miejscowości Henrykowo - zakończona 2021

Granty - zdjęcie poglądowe

Grant „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020 - zadanie zakończone

Węzeł powiatowy w Swięciechowie

Budowa Powiatowego Węzła Rowerowego „Święciechowa”- zadanie zakończone w roku 2021

Droga powiatowa w Krzemieniewie

Przebudowa drogi powiatowej nr 4792 P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo - zakończona 2021

siedziba SOSW w Rydzynie

Rydzyna, oficyny zamkowe ( XVIII w.), obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. F. Ratajczaka – wymiana części więźby dachowej i pokrycia dachowego

Droga powiatowa w Swięciechowie

Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - zadanie zakończone

Droga powiatowa w Lipnie

Przebudowa drogi powiatowej nr 4769 P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna - zakończona 2020

Projekt geodezyjny - zdjecie poglądowe

Mój zawód - mój wybór - inwestycja zakończona 2020