Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu w poniedziałek 15 kwietnia i wtorek 16 kwietnia br. przymrozków.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu w piątek 15 marca i sobotę 16 marca br. 2019 r. silnego wiatru.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu w poniedziałek 4 marca i wtorek 5 marca 2019 r. silnego wiatru.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu w środę 10 kwietnia br. przymrozków.

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości: gmina Osieczna, obręb Kąty, działka nr 442/9, której stan prawny jest nieuregulowany.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu we wtorek 29 stycznia oraz w środę 30 stycznia br. zamarzania mokrej nawierzchni dróg i chodników.

Obwieszczenie Starosty Leszczyńskiego o wydaniu decyzji nr 3/D/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu w niedzielę 10 marca i poniedziałek 11 marca br. 2019 r. silnego wiatru.

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny, położonej w gminie Osieczna, obręb Świerczyna.

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lesznie zaprasza rolników i mieszkańców wsi na spotkanie w dniu 28 marca br. o godz. 10:00 w sali wiejskiej w Wilkowicach.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu w piątek 8 marca 2019 r. silnego wiatru.

Obwieszczenie Starosty Leszczyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę dróg powiatowych nr 4782P Osieczna – Świerczyna, nr 4783P Ziemnice – Świerczyna oraz nr 4790P Łoniewo – Grodzisko o budowę ścieżek rowerowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”.