Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Górzno.

Starostwo Powiatowe w Lesznie w piątek 21 czerwca br. będzie nieczynne. W zamian było czynne 8 czerwca br.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości: gmina Osieczna, obręb Kąty, działka nr 442/9, której stan prawny jest nieuregulowany.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Leszczyńskiego w sprawie udzielenia dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Starostwo Powiatowe w Lesznie będzie czynne w sobotę 8 czerwca br. To dzień pracy za wolne w dniu 21 czerwca br.

W Lesznie 30 maja br. odbędzie się spotkanie na temat nowych możliwości działania kół gospodyń wiejskich.

Droga od skrzyżowania w Mórkowie do skrzyżowania w kierunku Lipna jest już przejezdna. Droga była zamknięta od 1 lipca w związku z wykonywaniem wzmocnień krawędzi jezdni i jej poszerzaniem. 

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Leszczyńskiego w sprawie udzielenia dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Starostwo Powiatowe w Lesznie 2 maja br. będzie nieczynne. W zamian będzie czynne 11 maja br.

28 lipca br. odbędą się w całym kraju wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Do 5 lipca br. trwa zgłaszanie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do powołanych komisji okręgowych.

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Leszczyńskiego na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026.

Obwieszczenie Starosty Leszczyńskiego o wydaniu decyzji nr 3/D/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”.