Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lesznie zaprasza rolników i mieszkańców wsi na spotkanie w dniu 28 marca br. o godz. 10:00 w sali wiejskiej w Wilkowicach.

Po raz szósty w Lipnie odbył się Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek pod patronatem starosty leszczyńskiego Jarosława Wawrzyniaka. 

Ostrowski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informuje o godzinach pracy w dniach:  24 i 31 grudnia 2018 roku.

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości: gmina Osieczna, obręb Kąty, działka nr 442/9, której stan prawny jest nieuregulowany.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu dzisiaj opadów marznących.

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa to nowy system SMS-owego powiadamiania ludności zagrożeniach. Jest wykorzystywany tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, wtedy, gdy występuje naprawdę duże prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia na znaczącym obszarze.

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny, położonej w gminie Osieczna, obręb Świerczyna.

Informujemy, że w poniedziałek 31 grudnia 2018 r. Starostwo Powiatowe w Lesznie będzie czynne w godz. 7.00 - 15.00.      

Wydział Komunikacji i Transportu będzie przyjmował będzie obsługiwał interesantów w godz. 7.00 - 10.00.

Ogłoszenie Starosty o wszczęciu postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości: gmina Osieczna, obręb Wojnowice, działka nr 53, której stan prawny jest nieuregulowany.

Obwieszczenie Starosty Leszczyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę dróg powiatowych nr 4782P Osieczna – Świerczyna, nr 4783P Ziemnice – Świerczyna oraz nr 4790P Łoniewo – Grodzisko o budowę ścieżek rowerowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”.

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania oraz upamiętnienia setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w dniu 27 grudnia 2018 r. o godz. 16.40 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena).

Ogłoszenie Starosty o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości: gmina Osieczna, obręb Wojnowice, działka nr 219, której stan prawny jest nieuregulowany.