Informujemy, że we wtorek 31 grudnia 2019 r. (Sylwester) Starostwo Powiatowe w Lesznie będzie czynne w godz. 7.00 - 15.00.    

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Leszczyńskiego w sprawie udzielenia dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie konieczności zachowania ostrożności podczas zbierania runa leśnego w związku z ryzykiem zawleczenia ASF do gospodarstw.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie będzie wyjątkowo czynny 23 grudnia br. w godz. 8 – 12. Dyżur ten został wprowadzony zamiennie za Wigilię, tj. wtorek 24 grudnia br.

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Górzno gmina Krzemieniewo.

Od 1 września 2019 r. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą składać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wnioski o świadczenia uzupełniające.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urzadzen wodnych w ramach przedsięwzięcia "Budowa drogi gminnej - obwodnica Jezierzyc KOścielnych".

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Leszczyńskiego w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2020 rok.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Leszczyńskiego w sprawie udzielenia dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowań w sprawie ustalenia odszkodowania za grunty przejęte dla celów realizacji inwestycji drogowych.

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na temat dodatku 500 plus dla osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Potrzebowo, gmina Wijewo.