Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowań w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości: obręb Wojnowice, gmina Osieczna, działki: nr 82 i nr 219, których stan prawny jest nieuregulowany. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, iż zgodnie z informacją otrzymaną od firmy COLAS POLSKA Sp. z o.o. zostaje przesunięty termin zamknięcia odcinka ul. Kurpińskiego w miejscowości Włoszakowice na dzień 18.06.2018 r.

Rodo w Starostwie Powiatowym w Lesznie

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 4 wydanego przez IMGW Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu dnia 10.07.2018 r.

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść zmiany ostrzeżenia meteorologicznego nr 25 wydanego dnia 01.06.2018 r. przez IMGW Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu.

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 20 wydanego przez IMGW Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu dnia 11.05.2018 r.

ZUS informuje, o tym  że przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na start, czyli przez sześć miesięcy kalendarzowych nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne.

W Starostwie Powiatowym w Lesznie można składać oferty w konkursie na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w powiecie leszczyńskim w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 19 wydanego przez IMGW Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu dnia 10.05.2018 r.

W związku z planowanymi robotami drogowymi firma COLAS Polska Sp. z o.o. informuje o utrudnieniach na następujących odcinkach dróg:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, iż od dnia 4 czerwca 2018 r. zostanie przygotowany do zamknięcia odcinek ulicy Kurpińskiego we Włoszakowicach (od skrzyżowania z ul. Spokojną - przy kościele, do połowy parkingu przy Urzędzie Gminy Włoszakowice) w związku z przebudową drogi z Wijewa do węzła S5 Nietążkowo. 

W dniach 10 oraz 11 maja br. mogą wystąpić utrudnienia w ruchu pojazdów z powodu układana nawierzchni MMA na odcinku Papiernia - Zaborówiec.