Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i możliwości zapoznania się z aktami sprawy o ustalenie odszkodowania za nieruchomość, której stan prawny jest nieuregulowany, obręb Grotniki, KW nr PO1L/00004405/7, działka nr 779/1 i działka nr 779/2 , przejętą z mocy prawa przez Gminę Włoszakowice dla celów realizacji inwestycji pn. "Budowa ulicy Krętej w Grotnikach".

Ostrzeżenie hydrologiczne wydane przez Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu w dniu 18.06.2020 r.

Ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Górzno, gmina Krzemieniewo.

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy o ustalenie odszkodowania za nieruchomości, których stan prawny jest nieuregulowany, obręb Grotniki, działki: nr 784/1, nr 784/2 i nr 787/1, przejęte z mocy prawa przez Gminę Włoszakowice dla celów realizacji inwestycji pn. "Budowa ulicy Krętej w Grotnikach".

Tylko do końca czerwca przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek. Do wielkopolskich placówek ZUS wpłynęło 184 tys. wniosków o zwolnienie ze składek i zostały one zrealizowane w 90 proc., na kwotę 816  mln zł.

Obwieszczenie Starosty Leszczyńskiego o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Leszczyńskiego z dnia 07.03.2019 nr 3/D/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”.

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o wydaniu decyzji ustalających odszkodowania za nieruchomości, których stan prawny jest nieuregulowany, przejęte pod drogi publiczne - dz. 175/7 Łoniewo, dz. 151/1 Świerczyna.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Leszczyńskiego

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Leszczyńskiego w sprawie udzielenia dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o wszczęciu postępowań w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte dla celów realizacji inwestycji drogowych.

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania dot. ustalenia odszkodowania za udział wielkości 1/6 części w prawie własności nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany, oznaczonej: obręb Świerczyna, działki o numerach: 162/1, 429/1 i 400/1, przejętej dla celów realizacji inwestycji drogowej.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Leszczyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa ulicy Myśliwskiej – etap II w zakresie budowy pętli autobusowej z miejscami parkingowymi i odwodnieniem powierzchniowym”

Starostwo Powiatowe w Lesznie poszukuje kandydatów na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko urzędnicze młodszy referent – specjalista ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Lesznie.